قرمز سبز آبي خاکستري
سينه خردمند صندوق راز اوست و گشاده‏رويى دام دوستى و بردبارى گور زشتيهاست . [ يا كه فرمود : ] آشتى كردن ، نهان جاى زشتيهاست و آن كه از خود خشنود بود ناخشنودان او بسيار شود . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت